wat is het?

Eigenlijk heeft elke basisschool in Nederland er wel mee te maken: pesten. Het begint vaak al jong en neemt soms ernstige vormen aan. 10% van de kinderen in het basisonderwijs geeft aan gepest te worden.

Veel scholen zoeken naar een oplossing en organiseren klassikale trainingen voor de kinderen en thema-avonden voor de ouders, als blijkt dat er gepest wordt. Toch heeft dit niet altijd het gewenste effect.

De Verticale Groep is een simpele oplossing om een complex probleem als pesten op de basisschool te voorkomen.

 

Verticaal naast horizontaal
De meeste basisscholen in Nederland zijn al decennia op dezelfde manier georganiseerd; kinderen vormen een groep met kinderen van dezelfde leeftijd. Jaar na jaar stromen ze met diezelfde groep kinderen door naar de volgende horizontale groep. Uit onderzoek blijkt dat er in dit soort homogene groepen, met kinderen van dezelfde leeftijd,  ‘als vanzelf’ wordt gepest. Kinderen willen zich onderscheiden van anderen en er ontstaat een strijd om de hiërarchie. Dit richt zich vaak op kinderen die net even anders zijn. In heterogeen samengestelde groepen, met kinderen van verschillende leeftijden, blijkt dit niet het geval. Er is namelijk al veel verschil.

Het idee van de Verticale Groep is daarom, om een extra groep toe te voegen. Elk kind van groep 3 tot en met 8 krijgt naast de gebruikelijke horizontale groep op school, ook een plek in zijn eigen Verticale Groep. Deze groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden en is dus heterogeen samengesteld. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke hiërarchie in de groep en voelen  kinderen niet meer de noodzaak om zich te onderscheiden van anderen in de groep.

De huidige klassen zijn geen veilige leeromgeving. De Verticale Groep accepteert dit gegeven en plaatst er een nieuwe groep naast, waardoor er op een natuurlijke manier veiligheid ontstaat, die ook in de horizontale groep doorwerkt.

 

Elkaar helpen en samen ontwikkelen
Elke Verticale Groep bestaat uit zo’n 6 tot 12 kinderen van verschillende leeftijden. De groep komt een keer per week samen om leuke en laagdrempelige activiteiten te ondernemen. Denk hierbij aan sport, spel, of creatieve activiteiten, die de groep en het individu versterken. Deze activiteiten zijn ook gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden, die de weerbaarheid en veerkracht vergroten. Daarnaast helpt de groep elkaars situatie te relativeren. Kinderen stappen even uit hun homogene groep, leren in die situatie hun eigen situatie van een afstand te observeren en doen nieuwe ervaringen op. Bovendien krijgen kinderen uit verschillende klassen contact met elkaar en kunnen elkaar helpen en ondersteunen. Hierdoor leren ze zichzelf op een nieuwe en andere manier kennen. 

Gelijkwaardigheid door natuurlijke verschillen

Zo maakt de Verticale Groep kinderen in het basisonderwijs minder kwetsbaar en ook weerbaarder tegen pestgedrag en de hiërarchie binnen hun eigen homogeen samengestelde groep. Hierdoor verbetert de sfeer op de school. De school wordt een veilige plek, waar elk kind het naar zijn zin heeft en zich kan ontwikkelen. Doordat de verticale groep bestaat uit kinderen die juist verschillen, wordt elk kind juist gelijkwaardig

 

De groepscoach
De Verticale Groep wordt ondersteund door een coach. Deze coach wordt getraind door middel van informatiebijeenkomsten, workshops, suggesties, ideeën en middelen om direct concreet mee aan de slag te gaan binnen de Verticale Groep.

Uitleg verticale groep
het platform

Met het platform 'de Verticale Groep' bieden we ondersteuning aan bij het invoeren van extra verticale groepen in het onderwijs. Scholen kunnen lid worden van het platform en gebruik maken van het online ondersteuningsportaal. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel. 

hoe werkt het?
Extra groep
extra groep

 

We voegen een groep toe aan het huidige klassensysteem. Hierdoor hoeft niet het hele schoolsysteem te veranderen. Deze oplossing is makkelijk te implementeren. Deel uit maken van een extra groep vergroot de veerkracht, weerbaarheid en het relativeringsvermogen van het kind. Een ander mooi effect is dat de sfeer en cultuur in de hele school positief wordt beïnvloed. De extra groep komt elke week bij elkaar.

 

heterogene groep
heterogene groep

 

De extra groep noemen we de Verticale Groep. Deze groep is heterogeen van samenstelling in tegenstelling tot de reguliere homogene groepen. Iedere Verticale groep bevat 1 of 2 leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 en bestaat dus uit 6 tot 12 leerlingen en heeft een mentor. Door het leeftijdsverschil binnen de groep is er in de verticale groep minder hang naar hiërarchie en competitie, iedereen is immers al verschillend. Het leeftijdsverschil zorgt voor een natuurlijke hiërarchie. Binnen deze natuurlijke hiërarchie krijgen kinderen ook de kans zichzelf in een andere rol te leren kennen.

 

flexible
flexibel

 

De verticale groep is eenvoudig te realiseren binnen alle bestaande schoolsystemen. Het kan naar behoefte en de mogelijkheden binnen een school worden vormgegeven. Zolang de formule maar de belangrijkste bestanddelen bevat: een extra groep creëren die wekelijks samenkomt, die heterogeen is samengesteld! De verticale groep leent zich qua activiteiten bij uitstek voor het werken aan de ontwikkeling van de 21 -eeuwse vaardigheden bij de leerlingen. De groep wordt begeleid door een mentor (kan een leerkracht, ouder of vrijwilliger zijn al naar gelang wat past binnen de school).

 

downloads
contact

Logo garage2020

Verticale groep is een initiatief van garage2020 Rotterdam.

Voor meer informatie, stuur een bericht of bel:

 

Jacco Pols

 

jacco@garage2020.nl

06-12678344

stuur een berichtje